Jensen Cykler yder 6 måneders garanti og 2 års reklamationsret på alle produkter i henhold til Købeloven.

De første 6 måneder skal Jensen Cykler rette fejlen

Køber du en vare, som hurtigt går i stykker, er det i mange tilfælde indlysende, at det skyldes fabrikationsfejl. Men hvis du og forhandleren ikke kan blive enige om, hvis skyld fejlen er og hvem der skal betale for at få den rettet, er der regler for, hvem af jer der skal bevise jeres påstand.

De første 6 måneder efter købet er udgangspunktet efter loven, at fejl eller mangler i en vare har været til stede, da du købte varen. Det kaldes populært for formodningsreglen.

Jensen Cykler skal derfor rette op på alle fejl og mangler, som har vist sig i den periode, og som Jensen Cykler ikke er i stand til at bevise, at du selv er skyld i. Er beviset ikke tilstrækkeligt, skal tvivlen komme dig som forbruger til gode.

6-24 måneder efter købet har du bevisbyrden

Er din vare 6-24 måneder gammel, er det din opgave at bevise, at en fejl i din vare har været til stede, da du købte varen.

At du har bevisbyrden betyder ikke, at du skal på et fagligt eller teknisk niveau skal kunne redegøre for årsagen. Du skal blot kunne sandsynliggøre, at fejlen har været til stede på købstidspunktet. Det gør du ved at fortælle om de ting, som viser, at du ikke selv er skyld i fejlen.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, der er direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation af fejl og mangler skal meddeles Jensen Cykler inden for rimelig tid. Dette kan du gøre ved at give os besked på info@jensencykler.com eller Tlf. 86155599.

Varen kan efterfølgende returneres for reparation eller ombytning til tilsvarende produkt. Afhjælpes problemet ikke ved ombytning eller reparation, kan der blive tale om tilbagebetaling eller afslag i købsprisen. Ved gyldige reklamations-sager afholder Jensen Cykler returnerings-omkostningerne.

Se punktet ’Returnering’ for praktiske detaljer vedr. returnering af defekt vare.